Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Proizvodi koje možete dobiti na doznaku HZZO-a

 

Zdravo budi je ugovorni partner HZZO-a za ortopedska i druga medicinska pomagala.

To znači da sva pomagala s Liste pomagala možete dobiti na doznaku svojega liječnika u našoj specijaliziranoj prodavaonici. Zdravo budi se uz pomoć svojih partnera i dobavljača već sada profilirao kao najsigurniji i najkompetentniji isporučitelj svih pomagala.

Izdvajamo:

  • Ortopedski program
  • Rehabilitacija
  • Obuća i ulošci
  • Mjerna tehnologija
  • Mama i dijete
  • Dijabetes
  • Inkontinencija
  • Pomagala za disanje
  • Kompresivne čarape
  • Protetika