Zdrava hrana

U primjerenoj dozi, svaka hrana je i lijek…

Narodna je mudrost da većinu bolesti natučemo vlastitim zubima. A, narod je uvijek u pravu.

Moderna medicina svoje ishodište vuče iz ljudskog dosluha sa prirodom. Zadnjih pedeset godina, zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, medicina se odvojila od svog ishodišta i kroz hipermedikalizaciju, došla do neslućene komercijalizacije. Rad sa skupim lijekovima danas je najunosniji posao.

Ali, u tom svom hodu donijela nam je i hrpu, do nedavno nepoznatih i nepostojećih bolesti: autoimune, alergijske, psihosomatske, psihičke itd. Hrana koju smo nekada poznavali postaje zdrava hrana, a izraz hrana podrazumjeva GMO, pesticide, toksične konzervanse, neprovjerene aditive.

Povratak zdravoj hrani tek treba postati dio zdravstvene i ekološke kulture.